วิสาหกิจชุมชนผลิตผักปลอดสารพิษ

26

วิสาหกิจชุมชนผลิตผักปลอดสารพิษเป็นการรวมกลุ่มของข้าราชการครู โดยมี "แม่ครูทองใบ อิ่นคำมา" เป็นผู้นำสร้างตัวอย่างให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ โดยดำเนินการในลักษณะจัดหาปัจจัยการผลิต สร้างสมาชิกปลูกผักบุ้ง ผักกาดขาว ผักชี กะหล่ำปลี แตงกวา มะเขือยาว ในพื้นที่ตามหัวไร่ปลายนา ผลผลิตของสมาชิกส่วนใหญ่ขายให้กับ "วิสาหกิจครัวชุมชนตำบลผาปัง" และจำหน่ายให้กับบริษัท ฮอตพอต จำกัด (มหาชน) เป็นผักปลอดสารพิษภายในตำบลผาปัง ไม่มีสารเคมีทางการเกษตรของกลุ่ม มีหน่วยงานสาธารณสุขตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนจำหน่ายสู่ตลาดให้ประชาชนได้บริโภคเป็นอาหาร