วิสาหกิจผลิตถ่านอัดแท่ง

banner-thai-charcoalวิสาหกิจผลิตถ่านอัดแท่ง เป็นการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตถ่านอัดแท่ง Charcoal โดยนำเศษข้อไผ่ ซังไผ่ จากการผลิตตะเกียบมาใช้ประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจ เป็นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม รักษาความสมดุลและสอดคล้องกับการดำรงชีวิตของชุมชน โดยผลิตจำหน่ายให้กับบริษัท ฮอตพอต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตมีดอรัญญิก และจำหน่ายให้ร้านอาหารหมูกระทะในพื้นที่ข้างเคียง

ถ่านอัดแท่งให้ความร้อนสูง เนื่องจากเป็นถ่านไผ่ที่ได้รับการเผาไหม้เต็มที่ ให้ประสิทธิภาพสูงกว่าถ่านอัดแท่งจากขี้เลื่อยและกะลามะพร้าว ปลอดภัย ไม่มีสารตกค้าง และไม่ทำลายสุขภาพ เพราะถ่านได้ถูกเผาไหม้ด้วยอุณหภูมิเกิน 1,000 องศาทำให้ไม่มีสารก่อมะเร็ง (สามารถทดสอบกับถ่านทั่วไปได้โดยการน้ำไปต้มน้ำร้อนหากก้นหม้อเป็นเขม่าสีดำแสดงว่าถ่านที่ใช้ถูกเผามาไม่สุกและมีสารก่อมะเร็ง

ถ่านไผ่จะทนนาน สามารถใช้ได้นานกว่าถ่านไม้ธรรมดาถึง 2.5 - 3 เท่า ประหยัดเพราะใช้ได้นาน ไม่แตกง่ายไม่แตกปะทุ อย่างถ่านไม้ทั่วไปไม่มีควัน เนื่องจากความชื้นน้อยมากไม่มีกลิ่น เพราะผลิตจากวัสดุธรรมชาติ 100% ไม่ผสมสารเคมีใดๆ ไม่ดับกลางคัน แม้ว่าจะใช้ในที่ที่อากาศถ่ายเทน้อยทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านบ่อยๆ ให้ความร้อนสูงสม่ำเสมอ ไม่วูบวาบเนื่องจากความหนาแน่นของถ่านเท่ากันทุกส่วน

ถาน ถาน1

การผลิตถ่านอัดแท่งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เชื่อว่าจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุด ในการจัดทำวิสาหกิจชุมชนจากไผ่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงานชุมชน และนอกจากนี้ยังผลิตผงถ่านไผ่ เพื่อนำมาผลิตสบู่ เครื่องสำอาง ซึ่งมูลนิธิฯ มีแผนอบรมและพัฒนามูลค่าเพิ่มในแผนปี 2557

ติดต่อซื้อถ่านไม้ไผ่อัดแท่งที่ www.thaicharcoal.com