กิจกรรมอื่นๆในรอบปี 2557

ตลอดปี 2557 ชาวผาปังได้ให้การต้อนรับการดูงาน จากหลายหน่วยงาน เช่น

  • การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แม่เมาะ
  • ธกส
  • นักศึกษาโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน