การเพิ่มมูลค่าจากเศษไม้ไผ่

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากไม้ไผ่ เศษเยื่อไผ่ที่เหลือจากการทำตะเกียบ ยังสามารถนำมาทำ

  • ถ่านคุณภาพสูง
  • เครื่องภาชนะดินเผา

ได้อีกด้วย