วิสาหกิจผลิตอิฐชุมชน

18-no-logo

วิสาหกิจผลิตอิฐชุมชนบริหารจัดการโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลผาปัง และมูลนิธิพระมหาธาตุเจดีย์ 12 ราศี มีหน้าที่ในการนำพลังงานความร้อนเผาทิ้ง Flare gas ใน “สถานีต้นแบบวิสาหกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวลชุมชน” ไปใช้ประโยชน์ในการอบแห้งอิฐชุมชน เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนมอนนอกไซด์หรือสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง และนำอิฐไปสร้างพระบรมธาตุเจดีย์หลวง 12 นักษัตร สถานีวิสาหกิจผลิตอิฐชุมชนตำบลผาปังจึงเป็นต้นแบบสาธิตในการนำพลังงานความร่วมร่วมจากสถานีผลิตไฟฟ้าและก๊าชเหลือใช้จากระบบผลิตแก๊ชซิฟิเคชั่นมาใช้ย่างอิฐเพื่อไล่ความชื้นภายในก้อนดินให้แห้งก่อนขั้นตอนการเผาให้อิฐสุก ทดแทนการใช้แกลบสุมหรือใช้ฟืน ดังนั้นการใช้ก๊าชและความร้อนร่วมจึงเป็นตัวอย่างให้ชุมชนได้ศึกษาวิธีการทำอิฐ เผาถ่านอย่างถูกวิธี ลดการใช้แกลบสุมเผาถ่าน ลดการเผาเศษฟางข้าว ลดการเผาป่า ซึ่งเป็นการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ จึงมีเขม่าควันและก๊าซพิษต่างๆ เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ สารโพลีชัยคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน เบนโซเอไพรนี เป็นสารที่ก่อมะเร็งและเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ สำหรับขั้นตอนการให้อิฐสุกจะใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้สมบูรณ์ที่อุณหภูมิสูง 800 องศาขึ้นไป การพัฒนาสถานีผลิตอิฐชุมชนตำบลผาปัง จึงเป็นต้นแบบการผลิตอิฐชุมชนที่ลดมลพิษในชุมชนนั่นเอง และนอกจากนี้ยังเป็นสถานีวิสาหกิจชุมชนที่สร้างความตระหนัก ขัดเกลาให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ และมีจิตสำนึกในการนำอิฐไปสร้างพระบรมธาตุเจดีย์หลวง 12 นักษัตร