ติดต่อเรา

มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง

หมู่ที่ 3 ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

โทร. 054 837 091 มือถือ  081 805 9889

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง.com

 

map